Katalog neřidičských činností (interaktivní webová služba)

Katalog neřidičských činností

Logo

Katalog neřidičských činností je přístupný pouze registrovaným uživatelům. V případě Vašeho zájmu o přístup prosím kontaktujte řešitelský tým.

Byly vytvořeny dvě základní varianty katalogu neřidičských činností v členění podle úrovní automatizace vozidel dle normy SAE J3016:

 • úroveň 3 (L3) a
 • úroveň 4 (L4).

Katalog neřidičských činností po L3 i L4 obsahuje 4 hierarchické úrovně, které jsou rozděleny na hlavní kategorii, 1. podkategorii, 2. podkategorii a vlastní neřidičské činnosti.

Katalog neřidičských činností pro úroveň automatizace L4 se skládá ze dvou částí:

 • Činnosti podle pracovní doby řidičů a povolání (L4) – struktura založená na legislativně stanovené náplni pracovní doby současného řidiče nákladního automobilu nebo autobusu a také na Národní soustavě povolání.
 • Komplexní systematizace činností (L4) – struktura založená na kvalitativní analýze ohniskových skupin.

Katalog neřidičských činností pro úroveň automatizace L3 obsahuje jednu část:

 • Komplexní systematizace činností (L3) – struktura založená na kvalitativní analýze ohniskových skupin a selekce činností na základě splnění vytyčených kritérií.

V jednotlivých částech katalogu jsou následující skupiny neřidičských činností:

 • Činnosti podle pracovní doby řidičů a povolání (L4) – 300 neřidičských činností
 • Komplexní systematizace činností (L4) – 212 neřidičských činností
  • 196 činnostní vhodných,
  • 16 činností vhodných s omezením.
 • Komplexní systematizace činností (L3) – 212 neřidičských činností
  • 45 činností vhodných,
  • 40 činností vhodných s omezením,
  • 127 činností nevhodných.

Na nejvyšší hierarchické úrovni, tzn. v hlavní kategorii, je zařazeno celkem jedenáct kategorií neřidičských činností (např. práce, relaxace, zábava, vzdělávání).