Banner - řidič ovládající navigaci v autě

NEŘIDIČSKÉ ČINNOSTI
v kontextu
autonomní mobility

Úvod

Logo

Automatizace v silniční dopravě je trendem, který neustále nabývá na významu. Součástí výbavy moderních vozidel je řada asistenčních systémů, které řidiči napomáhají ovládat vozidlo, dále pak zvyšují komfort a bezpečnost. Asistenční systémy jsou součástí nejen osobních vozidel, ale i autobusů a nákladních vozidel. Zavádění špičkových bezpečnostních technologií jako standartního vybavení vozidel si klade za cíl výrazně snížit počet úmrtí a vážných zranění na pozemních komunikacích v Evropské unii.

Autonomně řízené nákladní vozidlo

Lze očekávat, že technologie umožňující provoz vozidel vyšší úrovně automatizace (např. systém automatizovaného udržování vozidla v jízdním pruhu) bude uplatněna nejdříve u komerčních vozidel s nejvyšším provozem na dálkových trasách, tj. v nákladní dopravě na dálnicích, které jsou směrově oddělené a na nichž není povolen pohyb cyklistů a chodců. V posledních letech probíhá intenzivní výzkum a vývoj v této oblasti zaměřený na uvedení do provozu vozidel s vyšší úrovně automatizace, tzv. autonomních vozidel. Cílovým stavem jsou plně autonomní vozidla ve všech dopravních podmínkách, která nebudou mít ovládací prvky, tzn.  ani řidiče. V bližší budoucnosti však lze spíše očekávat provoz autonomních vozidel, která vyžadují přítomnost obsluhy – operátora neboli řidiče. Ten převezme řízení v situacích, při nichž již vozidlo nebude moci být nadále ovládané autonomním systémem (autopilotem).

Řidič se v budoucnu stane spíše operátorem, který bude většinu času monitorovat činnost autonomního systému. Nesporným benefitem pokročilé automatizace bude vznik časových úseků, kdy řidič nebude ovládat vozidlo, a tudíž tento čas využije jiným způsobem.

Řidič v kabině nákladního vozidla

Při jízdě v autonomním módu bude prostor pro vykonávání různých druhů činností nesouvisejících s řízením vozidla (sekundární činnosti), tzv. neřidičských činností, které nemohou být vykonávány při manuálním ovládání vozidla. Vznikla proto potřeba vytvořit:

  • systematickou kategorizaci činností, která by činnosti zařadila do hierarchické struktury a také je vhodně posoudila,
  • metodiku pro hodnocení rizikovosti neřidičských činností s cílem stanovit, jakým způsobem lze posuzovat neřidičské činnosti při jízdě nákladních vozidel na úrovni automatizace L3 a L4,
  • podklad pro koncepční, metodické úpravy v oblasti školení profesní způsobilosti řidičů nákladních vozidel.

Protože se jedná o komplexní problematiku, je pro úspěšnou implementaci autonomních vozidel do běžného provozu nutné vyřešit nejen konstrukční a programátorské překážky, ale i právní souvislosti. V neposlední řadě je důležité vyřešit otázku bezpečnosti včetně vlivu technologií na obsluhu systému.

Základní pojmy, které souvisí s problematikou autonomních vozidel, najdete vysvětlené na této stránce. V tuzemském prostředí se problematice autonomní mobility věnuje podrobně web autonomne.cz.

Banner autonomne.cz