Katalog neřidičských činností (interaktivní webová služba)

Základní pojmy

Autonomní vozidlo

Silniční vozidlo, které je schopné realizovat jízdu bez účasti řidiče. V závislosti na technologické úrovni automatizace bude autonomní řízení vozidla umožněno jen ve stanovených místech a podmínkách a řidič může být systémem autonomního vozidla vyzván k opětovnému převzetí řízení. U nejvyšších úrovních automatizace se neočekává přítomnost řidiče v kabině vozidla (všechny osoby ve vozidle budou cestující), případně je zvažována varianta vzdáleného převzetí řízení (teleoperace).

Norma SAE J3016

Norma SAE International – světový standard v členění úrovní automatizace silničních vozidel do 6 úrovní (dále jen „L0“ až „L5“). Nejnižší vývojová úroveň L0 značí žádnou (nulovou) automatizaci a veškeré dynamické jízdní úlohy jsou zajišťovány řidiči, naopak nejvyšší L5 odpovídá plné automatizaci. Na úrovni L3 se jedná o automatizovaná vozidla, od úrovně L4 již hovoříme o autonomních vozidlech, přičemž dopravní situace je sledována vozidlem. Význam jednotlivých úrovní je následující:

Úroveň automatizace podle SAE J3016

Úroveň automatizace vozidel 3 (L3)

Automatizované vozidlo je schopné samostatné (autonomní) jízdy, ovšem zároveň je neustále třeba brát v potaz, že se může objevit situace, s níž si automatizovaný systém řízení neporadí, a proto požádá o intervenci řidiče. Řidič tedy již nemusí neustále sledovat dopravní provoz, nicméně musí být připraven řešit případné dynamické dopravní situace v časovém horizontu 10 vteřin. V případě, že řidič nepřevezme řízení do 10 vteřin od vyzvání, bude zahájen manévr minimálního rizika – jedná se o postup zaměřený na minimalizaci rizik v provozu, který systém provádí automaticky; tento manévr je zahájen i v případě závažného selhání systému autonomního udržování jízdního pruhu (ALKS – Automated Lane Keeping System) nebo vozidla.

Úroveň automatizace vozidel 4 (L4)

Autonomní vozidlo je schopné zcela samostatné jízdy v předem definovaných podmínkách, jedná se o tzv. provozní podmínky (provozní obálku), ODD – Operational Design Domain. Pokud však nejsou splněny všechny stanovené podmínky, je na rozdíl od nejvyšší hypotetické úrovně L5 stále nutné manuální převzetí řízení (v budoucnu možná i formou teleoperace bez fyzické přítomnosti v kabině vozidla).

Provozní obálka (ODD – Operational Design Domain)

Předem definované podmínky (zahrnuje statické např. lokalita – dálnice, i dynamické např. počasí – vítr, světelné podmínky), ve kterých výrobce garantuje schopnost vozidla zcela samostatné autonomní jízdy (úroveň automatizace L4).

Konvoj vozidel – platooning

Proces spojení většího počtu autonomních vozidel do konvojů prostřednictvím bezdrátové komunikace. Mezi těmito vozidly se neustále sdílí informace o charakteru jízdy, každé následující je informováno o konání a záměrech předcházejícího vozidla, a proto může být rozestup mezi nimi redukován na úplné (bezpečné) minimum. Díky tomu dochází k redukci aerodynamického odporu celého konvoje, snížení spotřeby, emisí a v neposlední řadě i úspoře místa na silnici.

Řidič

Osoba doposud ovládající vozidlo manuálně s případnou podporou asistenčních systémů (ADAS – Advanced Driver Assistance Systems) v úrovni L2. S rozvojem automatizace na úroveň L3 a L4 se stane spíše operátorem, který nebude muset sledovat dopravní provoz, a naopak bude moci v době automatizovaného řízení vykonávat řadu neřidičských činností. Technologický rozvoj přinese řadu možností, jak využít tento čas pro jinou práci či odpočinek, zároveň však přinese i nové požadavky na vzdělání a kvalifikaci řidičů/operátorů v budoucnu.