Aktivity

Závěrečná konference projektu

připravujeme Konferenční stůl

Na poslední kvartál roku 2024 je plánovaná závěrečná konference projektu, která bude mít za cíl prezentovat zjištěné výsledky projektu a rozšířit je mezi odbornou veřejnost.

Workshop Neřidičské aktivity při řízení v autonomím módu

již proběhlo

Dne 4. 10. 2022 se uskutečnil workshop „Neřidičské aktivity při řízení v autonomím módu“ na Ministerstvu dopravy v Praze. Akce se zúčastnilo 27 specialistů z řad odborníků na bezpečnost silničního provozu, státní správy, autoškolství, policie, odborníků na automatizaci a výrobců automobilů.

Cílem workshopu bylo prezentovat dané téma široké odborné veřejnosti a prodiskutovat přepokládané výstupy projektu. V první části workshopu byl představen projekt a jeho zaměření. Druhá část byla zaměřena na společnou diskusi nad odbornými tématy s cílem získání informací, které budou zapracovány do výstupů projektu. Výsledky odborné diskuse byly zaznamenány prostřednictvím audio a videozáznamů a přepisy byly následně analyticky zpracovány. Tyto výsledky workshopu byly předány k dispozici aplikačnímu garantovi Ministerstvo dopravy a zároveň byly využity pro vypracování výstupů projektu.

Program workshopu
Prezentace z workshopu
 • Pavel Řezáč
  Představení projektu
  stáhnout PDF
 • Sára Klečková
  Úrovně automatizace
  stáhnout PDF
 • Miroslava Horáková
  Neřidičské činnosti v kontextu autonomní mobility – jejich vliv na zpětné převzetí řízení a bezpečnost silničního provozu
  stáhnout PDF
 • Libor Krejčí
  Neřidičské činnosti jako další pracovní náplň řidičů a s tím související změny
  stáhnout PDF
 • Adam Skokan
  Automatizace v nákladní dopravě
  stáhnout PDF
 • Miroslava Horáková
  Přehled předpokládaných výstupů projektu a první výsledky
  stáhnout PDF
 • Libor Krejčí
  Katalog neřidičských činností – struktura katalogu a digitalizace
  stáhnout PDF
 • Petr Děcký
  První pracovní podoba experimentální studie
  stáhnout PDF
Fotografie z workshopu